Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Opplæring i institusjon

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring der det blir gjort vedtak om plassering i institusjon etter barnevernlova, jf. Opplæringslova § 13.2. 

Dette inneber at fylkeskommunen er den som har ansvar for opplæring for elevar busett i barneverninstitusjon, både i grunnskolen og i vidaregåande skole. Det betyr også at  fylkeskommunen har ansvar for at elevar innlagt på sjukehus får opplæring medan dei er der.
I vårt fylke er grunnskoleopplæringa for elevar med opphald på institusjon ivaretatt gjennom avtaler om kjøp av opplæringstenester i dei kommunane der det ligg barneverninstitusjonar eller sjukehus. Elevar som har opphald ved institusjonane får opplæring ved nærskole til institusjonen.

Kontaktpersonar

Anita Sæther Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Send e-post
Cecilie  Buaas Cecilie Buaas
inntakskoordinator/Rådgivar
71 28 03 67
Send e-post

Dokument

Informasjonsskjema ved skolebytte
PDF-dokument - 290,44 kB
Oppstartsmøte
PDF-dokument - 160,00 kB
Underveisskjema
PDF-dokument - 162,16 kB
Bufetat dreiebok 2016
PDF-dokument - 3,55 MB