Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Informasjonsoverføring

I samarbeid med Bufetat Region Midt er det utarbeidd skjemaer som skal vere til hjelp i arbeidet med informasjonsoverføring ved overgangar for elevar knytt til institusjon.

Ei av utfordringane rundt elevar busett i institusjon er informasjonsoverføring mellom ulike instansar og mellom like instansar ved overflytting. Det er i den samband også viktig med samtykke for å overføre nødvendig informasjon som kan    vere til hjelp i arbeidet med å tilrettelegge opplæringstilbodet for eleven. 
Det er utarbeidd skjema for å lette dette arbeidet:

Rapporteringsskjema om barn og unge plassert i offentlige og private barneverninstitusjoner.
Rapportering fra barneverninstitusjoner til fylkeskommune.
Samtykkeskjema.
Skjema for informasjonsoverføring.