Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rundskriv 19/05 Endeleg ajourhald skoleåret 2005/2006

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 13.09.2005
MR 17100/2005/A40
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 18/05 Møte med elevråda - val av elevrepresentantar til utdanningsutvalet

Jrn./Arkiv:                                Molde, 26.08.2005
MR 16117/05/A40

 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
 
 

Les meir

Rundskriv 17/05 1.Gongs ajourhald skoleåret 2005/2006

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 22.08.2005
MR 15857/2005/A40
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 16/05 2. inntak 2005 - Inntaks- og ventelister

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 04.08.2005
MR 15134/2005/A40
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
 

Les meir

Rundskriv 15/05 Hausteksamen 2005 - elevar og privatistar. Organisering og gjennomføring av eksamen

 
Jrn./Arkiv:
MR 13835/2005/A40                           Molde, 06.07.05
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 14/05 Første gongs inntak - skoleåret 2005/2006

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 07.07.2005
MR 13900/2005/A40
 
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 13/05 Kunnskapsløft og kompetanseutvikling 2005/2006

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 06.07.2005
MR 11966/2005/A40
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 12/05 Klagebehandling - eksamen og standpunkt - 2005

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 10.06.2005
MR 11889/2005/A40
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 11/05 Skoleval 2005

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 07.06.2005
MR 11165/2005/A40
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
Vestborg vgs
Folkehøgskolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 10/06 Innhenting av standpunkt- og eksamenskarakterar skoleåret 2004/2005

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 07.06.2005
MR 11573/2005/A40
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir