Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rundskriv 9/05 Elektronisk innhenting av standpunkt- og eksamenskarakterar for avgangselevar 2005

 
Jrn./Arkiv:                                 Molde, 06.06.2005
MR 11445/2005/A40
 
Til:
Ungdomsskolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 8/06 Skolebibliotekutvikling

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 30.05.2005
MR 10727/2005/A40
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 7/05 Svar på tilbod om vidaregåande opplæring på Internett

 
Jrn./Arkiv:                              Molde, 12.05.2005
MR 9621/2005/A40
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
Ungdomsskolane i Møre og Romsdal
Aetat i Møre og Romsdal
Biblioteka i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 6/05 Rammer og retningsliner for tildeling av vo-midlar 2005

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 11.04.2005
MR 7076/2005/
 
Til:
Rektorar og leiarar av ressurssentra ved vgs

Les meir

Rundskriv 5/05 Nye satsar for leige av lokale til undervisningsføremål – justering frå 01.01.2005

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 30.03.2005
MR 6381/2005/A40
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 4/05 Resultatvurdering 2004

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 20.01.2005
MR 1412/2005 /A40
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 3/05 Innhenting av karakterar frå 1. termin - skoleåret 2004/2005

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 14.01.2005
MR 761/2005/
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
Vestborg vidaregåande skule

Les meir

Rundskriv 2/05 Innhenting av karakterar frå 1. termin - skoleåret 2004/2005

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 10.01.2005
520/2005/
 
Til:
Til ungdomsskolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 1/05 Kompetanseutvikling og kompetanseutviklingsmidlar 2005

 
Jrn./Arkiv: 21396/200404/A4000
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir