Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/11/03/09/00/career-1019919__180.jpg

FYR

Fellesfag- Yrkesretting- Relevans

Siktemålet med FYR er å forbetre yrkesrettinga av fellesfaga på yrkesfaglege utdanningsprogram for å auke elevane sin motivasjon og for at elevane lettare skal sjå nytten av fellesfaga. Satsinga skal sikre at elevar i dei yrkesfaglege utdanningsprogramma får ei opplæring i fellesfaga matematikk, norsk, engelsk og naturfag som blir opplevd relevant for kvardagen deira og er yrkesretta mot framtidig arbeidsliv.

 

Ved utgangen av 2016 arbeider alle skular med yrkesfaglege utdanningsprogram aktivt og systematisk med yrkesretting av fellesfaga.

 

Dette arbeidet skal prege skolen sin samarbeidskultur, tilrettelegging og organisering av opplæringa.

 

«Det er lagarbeid å bygge bedre skole»

                                                        (Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen)

Kontaktpersonar

Hilde Meringdal Hilde Meringdal
Rådgivar
71 28 03 75 /
Mob. 957 53 645
Send e-post