Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Kvalitetsleiing - HMS

Kvalitetsleiing - HMS

Vi arbeider med å bygge opp fleire system for å sikre kvaliteten på dei tenestene vi leverer. Det systemet som vi er kome lengst med er HMS-systemet, informasjonstryggleik og kvalitetssystemet for udanningssektoren.  Vi arbeider med å bygge opp liknande kvalitetsstyringsverktøy for andre område.

Det er også ein del felles system-element som må utviklast vidare. Dei viktigaste er: eit overordna rammeverk for kvalitetsleiing, ein formulert kvalitetspolitikk med kvalitetsmål, eit felles avviksoppfølgingssystem og bedre dokumentstyringsverktøy. Det er også eit mål å få publisert ei kortfatta og oversikteleg kvalitetshandbok på intranettet.

Status kvalitetssystem

Figuren under viser at systematisk kvalitetsarbeid skal vere ein av dei sentrale berebjelkane for å arbeide mot mål om best mogeleg kvalitet på tenestene våre.

AGP-huset

Kontaktpersonar

Preben Geir Irvung Preben Geir Irvung
Personalsjef
71 28 04 58 /
Mob. 482 05 539
Send e-post
Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post