Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: Stockphoto

Lokale elevhandbøker

Her vil de finne dei lokale systema for skolane. Dei lokale HMS-mappene er delt inn på same måte som det sentrale systemet.

Vi viser til felles køyrereglar for lokal HMS-publisering.

Det er viktig at informasjonen er lett tilgjengeleg for elevar, føresette og tilsette. Og det er viktig at informasjonen er oppdatert. Her kan skolane linke til den rette informasjonen dersom dette ligg på andre nettsider.

Kontaktpersonar

Kristin Glæstad Vonheim Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 /
Mob. 936 85 610
Send e-post

Kjørereglar for lokal HMS-publisering

I utgangspunktet skal HMS-informasjon vere offentleg, unntaket er følgjande:

  • Resultat av psykososiale kartleggingar som kan knyttast til enkeltpersonar eller mindre grupper
  • Resultat av fysiske kartleggingar og risikovurderingar som kan knyttast til enkeltpersonar slik at det blir medisinsk relatert informasjon
  • All informasjon knytta til AKAN-tilfelle
  • All informasjon knytta til enkeltpersonar sin helsetilstand
  • Utfylte avviksskjema som inneheld navneopplysningar eller som kan knyttast til enkeltpersonar eller små grupper

Dokument