Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sunndal vgs

Sunndal vidaregåande skole gir vidaregåande opplæring i studieførebuande fag og fleire yrkesfag. I tillegg dekkjer vi lokale behov for anna opplæring gjennom skolens ressurssenter.

Skolen er lokaliset på Sunndalsøra i Sunndal kommune saman med kunstgrasbane, idrettshall, svømmehall, Sunndal ungdomsskole og Sande skole, om lag 2 km i retning Oppdal frå rundkjøringa i Sunndalsøra sentrum.Det er skilta med "Skole og idrettsanlegg" frå riksveg 70.

Sunndal vidaregåande skole er sertifisert som Miljøfyrtårn

Skolens visjon

LA OSS GJENNOM FELLES INNSATS MEDVIRKE TIL AT SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE I ENDA STØRRE GRAD BLIR EN SKOLE:

- der §1-2 i Opplæringslova blir en integrert og forpliktende del av skolens hverdag.

- der menneskene settes i sentrum, og der vi dyrker respekten for alle deltakerne
i skolesamfunnet.

- der vi legger størst vekt på å fremheve og rendyrke hverandres sterke sider,
 enn å peke på alle de svake, og hvor våre mellommenneskelige forhold
er preget av vennlighet og omtanke for hverandre.

- der orden/ryddighet og punktlighet/avtaletroskap blir betraktet som en æressak.

- der alle blir gitt vekst- og utviklingsmuligheter i et miljø preget av delaktighet,
engasjement og medansvar.

- som gjennom aktivt forsøks- og utviklingsarbeid kan møte nye utfordringer og
oppgaver i forkant av forandringsprosessen i samfunnet rundt oss.

- som kan fungere som er ressurssenter i lokalsamfunnet og i regionen.

- som både ansatte og elever er stolte av.