Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia vgs

HMS-dokumentasjon for Fagerlia vidaregåande skule

HMS-årshjulet for Fagerlia vgs
HMS-årshjulet

 

  

Årshjulet i tabellform

August Brannvernopplæring av   nytilsatte.
September

HMS-tilsyn.

Møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Revisjon av HMS-arbeidsbok.

Brannvernøvelse.

Oktober

 

Avdelingsvis gjennomgang av   investeringsønsker til HMS-arbeid.

Møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

November Møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU).
Desember Møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU).
Januar

Utarbeide årsrapport (frist   for innsending, siste halvdel av januar).

Møte i arbeidsmiljøutvalget   (AMU).

HMS-møte: Ass. rektor,   avdelingsledere, avdelingsverneombud, hovedverneombud.

Februar Møte i skolemiljøutvalget.
Mars

Kartlegging av   arbeidsmiljø, utarbeide risikoanalyser.

HMS-vernerunde: Rektor,   ass. rektor, avdelingsledere, avdelingsverneombud, elevrepresentanter,   hovedverneombud.

HMS-møte: Ass. rektor,   avdelingsledere, avdelingsverneombud, hovedverneombud.

April

Utarbeide handlingsplan for   HMS-forbedringstiltak.

HMS-møte: Ass. rektor,   avdelingsledere, avdelingsverneombud, hovedverneombud.

(Brannvernøvelse.)

Mai Innspill til budsjett.
Juni  
Juli  

   

Kontaktpersonar

Tor Andreas Dyrseth Tor Andreas Dyrseth
Kvalitetsleder
71 28 15 03 /
Mob. 911 97 143
Send e-post
Ingvild Motrøen Larsgård
adjunkt med tilleggsutd.
71 28 16 35 /
Mob. 984 76 827
Send e-post