Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Rådgivar
71 28 01 73
Send e-post

Svært godt arbeidsmiljø i Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune har i løpet av høsten 2018 gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant alle våre medarbeidere. Hensikten med undersøkelsen har vært å få oversikt over tilfredsheten og engasjementet til medarbeidere, i ulike ledergrupper og avdelinger. 

Hovedfunn fra undersøkelsen viser at medarbeidertilfredsheten og -engasjementet i Møre og Romsdal fylkeskommune er veldig god.

Med denne oversikten kan vi bedre forstå hva som bidrar til best mulig trivsel, helse og yteevne, og hva som er med på å utvikle en kultur preget av åpenhet, trygghet, tillit og ansvarlighet. Ikke minst får vi kunnskap om forhold ved arbeidsmiljøet, som kan gi grunnlag for å iverksette forbedrings- og bevaringstiltak.

Svært god oppslutning

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen ble avsluttet fredag 5.oktober. Det ble sendt ut 2215 spørreskjemaer, og undersøkelsen fikk en svært god oppslutning på hele 93 prosent. Dette er en svarprosent som gir legitimitet til undersøkelsen både samlet, og for hver enkelt driftsenhet.

Vi trives på jobb

Hovedfunn fra undersøkelsen viser at medarbeidertilfredsheten og -engasjementet i Møre og Romsdal fylkeskommune er veldig god. De ansatte gir uttrykk for at de trives på jobb, viser høy arbeidsglede og det er få tegn på negativt stress og utmattelse.  Møre og Romsdal fylkeskommune blir også vurdert positivt som organisasjon.

Opplever godt samspill

De sterke resultatene viser at Møre og Romsdal fylkeskommune har arbeidsoppgaver som oppleves som stimulerende, uavhengig av sektor, noe som regel betyr mye for motivasjonen og engasjementet. Det er høy grad av rolleklarhet ved at medarbeiderne vet hva som forventes av dem. Det sosiale samspillet mellom medarbeidere oppleves som godt, samt at ledere vurderes meget positivt. Det vil si at de fleste ledere støtter sine medarbeidere, involverer dem og behandler medarbeiderne på en rettferdig måte.

Egen prosedyre for håndtering mobbing

Det er ikke registrert mange tydelige utfordringer. Unntaket er mobbing. Gjennom undersøkelsen er det registrert tilfeller av både observert og egenopplevd mobbing, noe som står i kontrast til andre normale eller gode resultater på relasjoner i organisasjonen.

Som i mange andre store organisasjoner finnes det enkelte avdelinger eller seksjoner med arbeidsmiljøutfordringer.  Det er utarbeidet prosessbeskrivelser for hvordan det skal jobbes med oppfølging av resultatene, herunder også en egen prosedyre for håndtering av mobbing.

Grunnlag for videre utvikling

Selv om det er identifisert arbeidsmiljøutfordringer i enkelte avdelinger og seksjoner er det en generell og enkel konklusjon. Den fjerde undersøkelsen på rad viser at tilfredsheten blant medarbeidere i Møre og Romsdal fylkeskommune er svært god. Dette gir et svært godt grunnlag for videre utvikling av organisasjonen vår.

Nærmere informasjon om hvordan undersøkelsen blir fulgt opp finner du på intranettsidene våre.