Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Nyheiter til mi side

Ingeborg er tilbake som UNG-koordinator

Etter to år med studiepermisjon er Ingeborg Forseth tilbake som UNG-koordinator i fylkeskommunen. 

Les meir

«En sommer er over og vi ses igjen til neste år»

Etter ei veke som fylkesvegsjef er jobben framleis prega av oppstart. Men ein del er på gang og det vil vi informere om.

Les meir

Bli med på velferdstur til Midsund 27. august!

Påmeldingsfristen er 20. august, med plass til 49 personar på turen. Påmeldinga er bindande!

Klikk på tittelen til saka for å lese om turen og for å melde deg på.

Les meir

Personalseksjonen vann Sykle til jobben

Velferdskommiteen gratulerer Personalseksjonen med sigeren i årets Sykle til jobben-aksjon. Laget samla totalt 490 poeng i perioden 24. april til 21. juni, og hadde eit snittpoeng på 126.

Les meir

Prosjektnytt frå delprosjekt Gevinstrealisering - innovasjon og digitalisering

Mange er spente på kva som skjer i gevinstrealiseringsprosjektet, og ingenting er betre enn det! Her er status på dei viktigaste aktivitetane så langt i 2019, samt tankar for vidare arbeid.

Les meir

Leiarkabalen er på plass og jobbtilbod blir sendt ut veke 26-27

Leiarkabalen for samferdselsområdet er på no på plass, med unntak av seksjonsleiar for drift i kollektivavdelinga. Denne stillinga er lyst ut internt i fylkeskommune med frist 3. juli. Dei to neste vekene vil det bli sendt ut tilbod for 58 stillingar.

Les meir

Hauger blir seksjonsleiar for trafikk og samfunn

John Hauger blir seksjonsleiar for trafikk og samfunn i den nye vegavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Aktivitetar frå Velferdskomiteen: sett av datoen :-)

Velferdskomiteen planlegg to aktivitetar til hausten, velferdstur og personalfest for sentraladministrasjonen. Meir informasjon kjem, men sett av datoane no.

Les meir

Arbeidet med tiltaksområda og delprosjekta er no godt i gong

Fylkestinget har fastsatt konkrete måltal for kor mykje vi må redusere i drifta. I 2020 skal vi som trinn 1 redusere drifta med 112 mill. kroner, på lengre sikt er målet at vi skal samla ned med 240 mill. kroner. Dette vil påverke alle delar av organisasjonen.  

Les meir

Ny modell av iPhone - mobil tenestetelefon

No har det kome ein ny modell å velje i for deg som har behov for mobil tenestetelefon.

Les meir