Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Kva er opningstida for besøkande på Fylkeshuset?
Svar: Mandag - fredag: 08:00 - 15:30

Kva er telefonnummeret?
Svar:  71 28 00 00

Kva er beøksadressa?
Svar: Julsundveien 9, 6404 Molde

Kva er postadressa?
Svar: Fylkeshuset, 6404 Molde

Kva er e-postadressa?
Svar: post@mrfylke.no

Kor finn eg heimesida til fylkeskommunen?
Svar: www.mrfylke.no

Kva er organisasjonsnummeret?
Svar: 944 183 779

Kva heiter fylkesordføraren i Møre og Romsdal?
Svar: Jon Aasen

Kva heiter fylkesrådmannen i Møre og Romsdal?
Svar: Ottar Brage Guttelvik

Kva er telefonnummeret til Inntakskontoret?
Svar: 71 28 01 50

Kva heiter fylkesmannen i Møre og Romsdal?
Svar: Rigmor Brøste

Kva heiter assisterande fylkesmann i Møre og Romsdal:
Svar: Berit Brendskag Lied

Kor kan eg henvende meg vedrørande:

Separasjon/skilsmisse?
Svar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Vergemål?
Svar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Førarkortsaker?
Svar: Fylkesmannen handsamar søknader om dispensasjon frå helsekrava i førarkortforskrifta. Helsedirektoratet er klageinstans. Ta kontakt med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Borgeleg vigsel?
Svar: Ta kontakt med din kommune.

Dødsbo/skifte?
Svar: Ta kontakt med Romsdal Tingrett

Skatteetaten, arv, gåver og meirverdiavgift?
Svar: Telefon 800 80 000, www.skatteetaten.no

Folkeregisteret?
Svar: Telefon 800 80 000
www.skatteetaten.no/Alt-om/Folkeregistrering/

Tinglysing av eigedom?
Svar: Statens kartverk, Hønefoss. Telefon: 32 11 88 00. www.statkart.no

Notarius Publicus?
Svar: Gi eit dokument eller ei underskrift ein offentleg bekreftelse. Ta kontakt med Romsdal Tingrett.

Apostille?
Svar: Ein juridisk betegnelse for at eit norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet og bli legalisert. Ta kontakt med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Rett kopi?
Svar: Treng du rett kopi stempel på eit dokument, stikk innom Fellestenesta på Fylkeshuset.

Forutan sentraladministrasjonen finns det ogå andre følgjande etatar på Fylkeshuset:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Telefon: 71 25 84 00
www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=1566

KS
Telefon: 24 13 26 00
www.ks.no/midt-norge

Møre og Romsdal musikkråd
Telefon: 71 28 04 52
www.musikk.no/moreogromsdal/

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter
Telefon: 69 02 17 00

Norges musikkorpsforbund - NMF Nordvest
telefon: 98 24 11 64
www.musikkorps.no

Romsdal jordskifterett
Telefon: 70 33 37 50
www.jordskifte.no

Romsdal Tingrett
Telefon: 70 33 37 30
www.domstol.no

Statens vegvesen Region Midt
22 07 30 00
www.vegvesen.no

Trygg trafikk
98 23 31 23
www.tryggtrafikk.no