Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Parkering

Fylkeshuset disponerer 200 avgiftsfrie plassar vest for Aker Stadion. For å få stå der må du ha oblat eller dagparkeringsløyve.

Parkeringsoblat:

For å få parkeringsoblat (klebeetikett) for fast tilsette og politikarar på bilen, må du henvende deg til avdelinga di eller kontakte Fellestenesta sin ekspedisjon i 1. etasje, i austfløya.

Dagparkeringsløyve:

Besøkande med bil får slikt løyve i resepsjonen. Dette kan dei bruke på hovudparkeringsplassen vest for Aker Stadion. Rundt Fylkeshuset gjeld skiltregulering, og parkering berre på merka plassar. Merk deg at det er timesparkering på framsida, parkering mot avgift på baksida og kvar det er handicap-parkering.

Sykkelparkering:

Her har du ei oversikt over kor du kan parkere sykkelen din. Sett du frå deg sykkelen inne, hugs å låse sykkelen din på samme måte som om den stod ute.

Kart over sykkelparkering

Kontaktpersonar

Rolf Åkvik Rolf Åkvik
Avd.leiar
71 28 04 38 /
Mob. 482 65 422
Send e-post

Kart over parkering for tilsette på Fylkeshusa ved Aker stadion