Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vaktmeisterteneste

Vaktmeistrane er vesentleg for at du kvar dag skal ha ein trygg arbeidsplass med godt inneklima og tiltalande fellesareal, inne som ute. Dei driv tekniske anlegg og overvaking av desse, slik som varme, ventilasjon, elektrisk anlegg og heisar.

Internkontrolloppgåver knytta til desse anlegga, samt nøkkelsystem og branntrygging. Sett deg grundig inn i branninstruksen. Denne skal og vere slått opp ved etaten saman med plan over rømningsvegar.

Vaktmeistertenesta har Brannvernleiar som er ansvarleg for brannsikringa, men gjer deg kjent med kven på din etat som er brannvernpersonale.

Vaktmeistrane held orden på fellesarealet inne og ute. Avfallshandsaming, ymse vedlikehald og reparsjon og utskifting av lyskjelder er andre oppgåver.
Kontora i Byggetrinn II har regulator som gjer det mogleg å stille inn ønska romtemperatur. Har du problem med dette ta kontakt med vaktmeister eller send e-post til vaktmester@mrfylke.no


Nytt brannvernanlegg på fylkeshuset

Vi har installert nytt brannvernanlegg på heile fylkeshuset. Alle kontor ha nå fått nye detektorar. Brannklokkene i korridorane er også skifta ut, desse har omlag same alarm-lyden som før.

Les meir

Kontaktpersonar

Kolbjørn Nerland Kolbjørn Nerland
Leiande vaktmeister
71 28 04 25 /
Mob. 415 41 345
Send e-post
Willy Bergseth Willy Bergseth
Vaktmeister
71 28 04 26 /
Mob. 415 41 346
Send e-post
Adam Pawel Wreczycki Adam Pawel Wreczycki
Vaktmester
71 28 04 27
Send e-post