Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Systemkveld

IT-seksjonen gjennomfører teknisk vedlikehold av IT-systemene hver onsdag og torsdag kveld etter lønnskjøring (etter den 12. i hver måned). IT-seksjonen kaller disse kveldene for "systemkvelder". Hvis den 12. i aktuell måned er på onsdag/torsdag, gjennomføres systemkveldene. En liste over datoer for systemkveld finner du lengere ned på siden.

På systemkveldene må man påregne ustabilitet i IT-systemene. Noen av IT-systemene trenger en restart som en del av vedlikeholdet, mens andre systemer kan ikke ha aktive brukere under oppgradering. Det vil derfor variere hvor mye nedetid som oppleves av sluttbrukere av systemene.

Eksempler på teknisk vedlikehold er utbytting av maskiner og utstyr, sikkerhetsfikser, oppgraderinger av fagsystem, større tekniske omlegginger m.m.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemene slik at man kan utføre vedlikehold uten at dette påvirker oppetiden til systemet. Ved oppgradering av fagsystemene våre (ePhorte, Visma Enterprise, Opus osv.) vil det i de fleste tilfellene være behov for nedetid.

Systemkvelder 2019:

 • onsdag 16. og torsdag 17. januar
 • onsdag 13. og torsdag 14. februar
 • onsdag 13. og torsdag 14. mars
 • onsdag 24. og torsdag 25. april
 • tirsdag 14. og onsdag 15. mai
 • onsdag 12. og torsdag 13. juni
 • onsdag 17. og torsdag 18. juli
 • onsdag 14. og torsdag 15. august
 • onsdag 18. og torsdag 19. september
 • onsdag 16. og torsdag 17. oktober
 • onsdag 13. og torsdag 14. november
 • onsdag 18. og torsdag 19. desember

På tidspunkt der det er spesielt kritisk for fagavdelingene at IT-systemene er operative prøver IT-seksjonen å unngå teknisk vedlikehold. Noen perioder er faste, mens andre perioder avtales med fagavdelingene ved behov. Det er viktig at IT-seksjonen får melding om slike spesielle perioder, slik at vi kan tilpasse arbeidet etter dette. Vi prøver å unngå å flytte på de faste kveldene slik at organisasjonen kan planlegge seg rundt disse kveldene.

Her er en oversikt over kritiske perioder der vi prøver å unngå vedlikehold på IT-systemene:

 • Unngå vedlikehold som påvirker Visma Enterprise ved lønnskjøring hver måned. Er ferdigstilt før den 12. i hver måned.
 • Unngå vedlikehold som påvirker Visma Enterprise i januar mnd. på grunn av årsavslutning.
 • Unngå vedlikehold som påvirker nettverk og skoletjenester (FEIDE, trådløst nettverk, Netctrl m.m) ved perioder med eksamen og heldagsprøver
 • Unngå vedlikehold som påvirker ePhorte (sak/arkiv) før politiske møter der det skal ferdigstilles saksframlegg (møteplan politisk)
 • Unngå vedlikehold som påvirker skoleadministrativt system i siste uke før skoleslutt (tredje uke i juni)
 • Unngå vedlikehold som påvirker skolesystemer de siste to ukene i august på grunn av skolestart.

Kontaktpersonar

Dagfinn Grønvik Dagfinn Grønvik
IT-sjef
71 28 01 49 /
Mob. 959 25 924
Send e-post