Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utstyr i nettet

Mobile enheter i nettet er en risikofaktor som vi må få avklare noe nærmere før vi gir grønt lys. Vi må finne løsninger som tilfredstiller våre egne og Datatilsynets krav for slike oppkoplinger. Det er mange ulike typer av mobile enheter i markedet, og vi har dessverre ikke kapasitet til å lage oppkoplingsrutiner for alle. Vi innfører derfor følgende prosedyrer for installasjon av ny program- og maskinvare i vårt nettverk:

 Prosedyrer for utstyr og programvare i nettet

1. Kontakt alltid  IT-seksjonen i god tid på forhånd dersom det er ønske om å ta i bruk ny programvare eller maskinvare.

2. Alle nye brukerprogram skal testes og sjekkes av IT-seksjonen. Dette for å redusere risikoen for driftsproblem som skyldes "konflikter"  mellom ulike typer programvare.

3. Det er ikke lov til å installere u-autorisert maskinvare i fylkesnettet (jfr. "PC-plakat" som alle ansatte skal ha lest).

4. Dersom det er nødvendig å kople til bærbart utstyr, skal alltid IT-seksjonen kontaktes på forhånd for evt. autorisasjon og sikring av grensesnitt. 

 5. IT-seksjonen kan ikke ta ansvar for grensesnitt mot alle typer programvare.  Sjekk derfor med IT-seksjonen før evt. mobiltelefoner eller lignende utstyr blir kjøpt inn i de ulike avdelingene.   Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål til disse prosedyrene. 

IT-Seksjonen har felles supportnummer: 71 28 33 33