Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Anskaffingsansvar

Avdelingsleiar/rektor har saman med anskaffingsansvarleg i kvar avdeling/verksemd, ansvaret for at fylkeskommunen sin vedtekne innkjøpsstrategi blir følgt.

Det er berre anskaffingsvarlege, eller tilsette med delegert fullmakt, som kan gjere bestillingar/avrop på rammeavtaler.

Dei har også ansvaret for at fylkeskommunen sine inngåtte rammeavtaler alltid blir brukt ved bestilling av varer/tenester som inngår i desse avtalane.

 

Anskaffingsansvarlege

Nedanfor følgjer ei oversikt over alle anskaffingsansvarlege ved sentraladministrasjonen, i dei vidaregåande skolene og ved tannklinikkane, med fullmakt til å gjere anskaffelser under NOK 100.000,- eks. mva.

Dersom det vert utnemnte ny anskaffingsansvarleg i avdelinga/verksemda har avdelingsleiar/rektor plikt til å rapportere dette til Innkjøpsseksjonen.

Oversikt anskaffingsansvarleg - sentraladministrasjonen

Oversikt anskaffingsansvarleg - vgs

Oversikt anskaffingsansvarleg - tannhelse

Ved endringer knytt til anskaffelsesansvarlege, send e-post til: innkjop@mrfylke.no

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post

Innkjøpsnytt