Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Arkivering av kommunikasjon og notater / møtereferat i Mercell

All vesentlig kommunikasjon i forbindelse med avtale oppfølging skal skje via kommunikasjonsmodulen i Mercell.

Dokumentasjon er avgjørende for å kunne bruke dette i etterfølgende oppfølgingsmøter, også ved bruk av egne erfaringer i etterfølgende konkurranse. Dersom Innkjøpsseksjonen må bistå i en sak mot leverandør, er det viktig at vi får oversikt over all historikk på avtalen i Mercell.

Følgende aktiviteter/notatet/referater skal lagres i Mercell:

  • Arkivverdige e-poster, f. eks. i forbindelse med avviksbehandling
  • Notater/referater

Her følger «oppskrift» på hvordan dette gjøres i Mercell.