Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Maler med veiledninger

Her finner dere maler med veiledning for avtaleoppfølging:

a) Oppfølgingsmøte

b) Kontraktsevaluering ved prolongering / utløp av avtale

c) Kontraktsevaluering renhold MAL (årlig evaluering og ved avtaleslutt)

1. I oppfølgingsmøtet skal det gjennomgås avvik som er rapport på avtalen, slik at både leverandør og Oppdragsgiver kan gjøre endringer/tilpasninger som gir en bedre leveranse. Møtet skal protokolleres ved referat, jf. pkt. a) ovenfor.

2. Før prolongering/forlenging av en avtale skal det gjennomføres et oppfølgingsmøte med leverandør. Møtet føres i protokoll, ref. pkt. b) ovenfor.

Dersom Oppdragsgiver har notert/registrert vesentlige avvike i inneværende avtaleperiode, som leverandør ikke fulgt opp/levert iht. krav, må dette oppfølgingsmøte tas i god tid før dato for en prolongering/forlenging. Dette er viktig da Oppdragsgiver må ha rimelig tid til å gjennomføre ny konkurranse og inngå ny avtale før avtalen løpet ut. 
Man må gjøre et overslag på hvor lang til det trenges for å få gjennomført ny konkurranse og få ny rammeavtale/leverandør på plass. 

Se estimerte fremdriftsplaner/tidslinjer for åpen anbudskonkurranse og forhandlet prosedyre.

3. Sluttevaluering må gjøres senest 2 måneder før avtaleutløp. Det må i denne fasen også jobbes parallelt med å forbedrede anbudsprosess for ny konkurranse. 
Møtet protokollføres, ref. pkt. b) ovenfor. 

Ny avtale skal være på plass før utløp av inneværende konkurranse. Avrop/uttak på avtale etter avtaleutløp er en ulovlig direkteanskaffelse, jf. KOFA-sak 2009/97. 

Se også estimerte fremdriftsplaner/tidslinjer for åpen anbudskonkurranse og forhandlet prosedyre.

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post

Innkjøpsnytt