Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kjøp under kr. 100.000,-

Kjøp under kr 100.000 er unntatt fra anskaffelsesregelverkets anvendelsesområde. Selv om loven med sin formålsbestemmelse ikke gjelder, bør oppdragsgiver også se hen til og opptre i henhold til de grunnleggende prinsippene.

Oppdragsgiver bør ha gode internrutiner og god økonomistyring som ivaretar dette. Som hovedregel vil det være fornuftig for oppdragsgiver å hente inn tilbud fra flere leverandører for å sikre effektiv ressursbruk og motvirke korrupsjon.

Ansvaret for å gjennomføre kjøp under kr 100.000,- i tråd med disse intensjonene, ligger til den enkelte avdeling/virksomhet.

Oppdragsgiver må i de mindre anskaffelsene likevel påse at ressursbruken står i samsvar med anskaffelsens størrelse (forholdsmessighetsprinsippet). Ved anskaffelser på noen tusen kroner kan forespørsel bare til en leverandør derfor være hensiktsmessig.

NB! Det er viktig at det ved gjentakende kjøp av samme type tjenester/produkt vurderes behov for rammeavtale. Den anskaffelsesansvarlige ved den enkelte avdeling/virksomhet har ansvar for å melde behov om rammeavtale på aktuell tjeneste-/vareleveranse til Innkjøpsseksjonen.

Dersom virksomheten likevel ønsker behov for bestand til anskaffelsen, ved for eksempel anskaffelser som ligger oppunder kr 100.000,- , så anbefales det at disse meldes inn som en Behovsmelding til Innkjøpsseksjonen (Registrer ny behovsmelding).

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post

Innkjøpsnytt