Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Støtteseksjonar > Innkjøp > Klager i anbodsprosessen / Krav om innsyn i tilbod og kontraktar

Klager i anbodsprosessen / Krav om innsyn i tilbod og kontraktar

Klage/innsyn i tilbod

1. Innsyn i tilbod

Tilbod og anskaffingsprotokoll er, inntil val av leverandør er bestemt, unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 tredje ledd.

Etter at val av leverandør er gjort, har ålmenta innsyn i tilbod og protokoll, med mindre tilbodet/protokollen inneheld opplysningar som fell inn under unntaka i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2., dvs. forretningshemmeligheter.

Ved begjæring om innsyn skal Innkjøpsseksjonen kontaktas for å kvalitetssikre prosessen.

2. Klage

Alle klager frå leverandører skal behandlast og besvarast samen med Innkjøpsseksjonen.

Innsyn i kontrakter

Fylkeskommunens kontraktar skal behandlast konfidensielt av dei ansatte som har tilgang til og som brukar avtalen(-ane).

Avdelinga / verksemda skal ikkje uten vidare levere ut kontraktar til eksterne som ber om innsyn.

Ved begjæring om innsyn skal Innkjøpsseksjonen kontaktas for å kvalitetssikre prosessen.

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post