Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Støtteseksjonar > Kommunikasjon > Bestille profilerings- og gåveartiklar

Bestille profilerings- og gåveartiklar

Treng du profileringsartiklar eller ei gåve?
Vi har no ein ny avtale med Strømmes for innkjøp, og denne gjeld for heile fylkeskommunen. 

Du bestiller sjølv det du skal ha via kontaktpersonen vår i Strømmes. Her finn du ei oversikt over kva produkt dei kan levere.

Kontaktinformasjon:

Aneline Vikøren
mob. 930 47 450
e-post: aneline@strommes.no

Vi har eit kjernesortiment med faste prisar. Ta kontakt med Aneline Vikøren dersom du ønsker å bestille noko anna. 

Fylkeskommunen vil få ein eigen bestillingsportal hos Strømmes, der alle avdelingar/skolar kan bestille sjølv. Her vil det ligge inne standardvarer (kjernesortiment), som kan bli sendt på tre dagar. 

Du finn meir om avtalen her

Varer hos Fellestenesta

Det vil ikkje lenger bli mogeleg å bestille varer hos Fellestenesta på Fylkeshuset, men du kan kjøpe direkte i butikken hos Fellestenesta mellom kl. 08.00 - 09.00. 

Pga datostempling på matvarer vil vi ikkje ta inn nytt av dette. Ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen dersom du vil ha tips til leverandørar av f. eks kaffe, krydder, salt og sjokolade. 

Treng du hjelp til bestilling eller har spørsmål? Send e-post til info@mrfylke.no