Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Bestilling visittkort

Visittkorta våre er ein ferdig satt mal og kan ikkje bli endra på. Om du treng visittkort på engelsk skriv du berre inn engelsk tittel der du normalt ville satt inn norsk tittel. Treng du visittkort på både norsk og engelsk skriv du f.eks. berre rådgivar / advisor i tittelfeltet. 

Vi har ein visittkortmal som er lik for alle i organisasjonen. Dei tilsette i sentraladministrasjonen får adressa til fylkeshuset og MRFK-logoen på korta sine, medan dei tilsette på skolane får adressa og logoen til den skolen dei høyrer til.

Dei vidaregåande skolane kan bestille visittkort gjennom bestillingsportalen til Bodoni (der kan ein også bestille konvoluttar).

Om du ikkje har fått eller hugsar brukarnavn og passord kan du få det ved å sende ein mail til info@mrfylke.no.

Lenke til bestillingsportalen finn du her: https://c7862.print-server.net/ 

Bilde av visittkorta til mrfylke

Kontaktpersonar

Karina Kvammen Karina Kvammen
Grafisk designar
71 28 01 80
Send e-post