Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Støtteseksjonar > Kommunikasjon > Grafiske tenester og trykkeri > Forespørsel om grafisk arbeid - kommunikasjonsseksjonen

Forespørsel om grafisk arbeid - kommunikasjonsseksjonen

Om din førespurnad gjeld standard materiell som konferanseprogram, namneskilt, eller omslag, har vi redigerbare filer som du kan bruke her: https://mrfylke.no/Intranett/Stoetteseksjonar/Kommunikasjon/Grafisk-profil/Redigerbare-malar

Om førespurnaden gjeld brosjyrer eller andre større oppdrag, må vi sette dette ut til TIBE som vi har rammeavtale med. Kostnader til utvikling av materiell vil då gå over den enkelte eining sitt driftsbudsjett. Bestilling av dette kan gjerast her: https://mrfylke.no/Intranett/Stoetteseksjonar/Kommunikasjon/Grafiske-tenester-og-trykkeri/Forespoersel-om-grafisk-arbeid-TIBE

Om det gjeld korrigeringar av tidlegare utarbeida materiell eller diplom, ta kontakt på e-post: grafisk@mrfylke.no