Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Støtteseksjonar > Økonomi/lønn > Økonomiseksjonen- kven gjer kva

Økonomiseksjonen- kven gjer kva

Willy Sægrov – økonomisjef (71 28 01 94)

 • Leiar av økonomiseksjonen
 • Leiar av økonomiplan og budsjettarbeid i Møre og Romsdal fylkeskommune.
 • Øverste fagansvarlig for økonomi i Møre og Romsdal fylkeskommunen
 • Rådgivning, ledelsestøtte og rettleiing av avdelingane i budsjettspørsmål
 • Utarbeide saksframlegg til fylkesutvalet/fylkesting
 • Rekneskaps- og investeringsanalyse
 • Oppfølging av inntektssystemet
 • Deltar i stab- og ledergruppemøter til fylkesrådmannen

Geir Fjørtoft – ass. økonomisjef (71 28 04 78)

 • Samordning av budsjett- og økonomiplanarbeidet for den fylkeskommunale verksemda
 • Råd og rettleiing av avdelingane i budsjettspørsmål
 • Utarbeiding av saksframlegg til fylkesutval/fylkesting
 • Rekneskaps- og investeringsanalyse

Gro Kosberg – spesialrådgivar (71 28 01 92)

 • Rapportering og analyse
 • Økonomioppfølging av interne og eksterne avdelingar
 • Kapitalforvaltning, innlån og plassering
 • Økonomisk rådgjeving 

Siv Talstad Hansen (71 28 01 88)

 • Mva. og mva-kompensasjon
 • Systemansvarleg Visma Enterprise Økonomi
 • Rapportering av KOSTRA-data
 • Byggerekneskap/investeringar
 • Oppgjer folketrygd og skatt
 • Registrering av budsjettendringar
 • Avstemming av diverse balansekonti
 • Kontrolloppgåver ved periodeavslutning i rekneskapen
 • Ajourhald økonomihandbok
 • Utarbeiding av finansrapport
 • E-budsjett ansvarleg
 • Skoler: Fræna, Rauma, Gjermundnes og Borgund

Venke Solem (71 28 01 87)

 • Utfakturering
 • Manuelle utbetalingar 
 • Inkasso Tannhelse
 • Fakturabehandling
 • Betaling av leverandørfaktura (remittering)
 • Webredaktør for seksjonen
 • Skoler: Romsdal, Molde, Fagerlia, Sunndal, Surnadal og Kristiansund 

Mary Vatneødegård (71 28 01 89)

 • Superbrukar rekneskapsføring og scanning mot dei vidaregåande skolane og avdelingane på fylkeshuset
 • Innfordring og purringar
 • Inkasso skoler/sentraladministrasjonen
 • OCR-innbetalinger
 • Utfakturering
 • Bruk av e-handel
 • Betaling av leverandørfaktura (remittering)
 • Skoler: Haram, Sykkylven, interne etater på Fylkeshuset og Fylkesbiblioteket

Kinga Bugaj (71 28 01 84)

 • Manuelle innbetalingar
 • Fakturabehandling
 • Avstemming diverse bankkonti og andre balansekonti
 • Kontakt/superbruker hovedbankavtale
 • Overføring av nye elever til Visma fakturering
 • Skoler: Ålesund, Fagskolen i Ålesund, Spjelkavik, Ulstein, Tingvoll, Atlanten, Fannefjord, Volda, Ørsta, Herøy, Herøy avd.Vanylven, Stranda, Ørskog og tannhelse

 Gunnar Malme – lønnsjef (71 28 01 91)

 • Leiar av lønnsgruppa
 • Systemansvarleg for Visma Enterprise HRM
 • LØNN: fellestenesta, rådmannen, personal, økonomiseksjonen, IT, juridisk, BYVE, kommunikasjonsseksjonen, Molde vgs, Romsdal vgs, regional og næring, samferdsel 
 • Pensjonsansvarleg for SPK/KLP
 • Rapportering til AA registeret

Monica Solheimdal (71 28 01 86)

 • LØNN : fylkesrevisjonen, fylkesting/ politiske utvalg, Borgund vgs, Gjermundnes vgs., Rauma vgs., Surnadal vgs., Ulstein vgs., Upa vgs., Volda vgs., Herøy vgs/Vanylven vgs
 • Krav/ refusjon sjukelønn til dei same skolane
 • Trekk/oppgjer: Namnsmannen/inkassofirma, kommunale avgifter og bøter
 • Reiseforskott

 Aud Jorunn Holdhus (71 28 01 93)

 • LØNN: Utdanningsavdeling., Fagerlia vgs., Haram vgs., Spjelkavik vgs., Sunndal vgs., Sykkylven vgs., Tingvoll vgs., Ørsta vgs., Fagskolen i Ålesund, Ålesund vgs
 • Krav/refusjon sjukelønn til dei same skolane
 • Trekk/oppgjer: bidragstrekk, påleggstrekk

Kari Smørdal (71 28 01 90)

 • LØNN: Atlanten vgs., Fannefjord vgs., Fræna vgs, Kristiansund vgs/Ressurssenteret, Stranda vgs., fylkestannlegen, tannhelse/ tannklinikkane, kultur/fylkesbiblioteket
 • Krav/refusjon sjukelønn til dei same skolane
 • Fagforeningstrekk for alle skolane/etatane
 • Skolesystemet IST Extens- overføring av variabel lønn-oppretting av kontokoder
 • Kjøring av lønn/rapportar

Kontaktpersonar

Willy Sægrov Willy Sægrov
Økonomisjef
71 28 01 94
Send e-post
Geir Fjørtoft Geir Fjørtoft
Ass. økonomisjef
71 28 04 78 /
Mob. 481 18 028
Send e-post
Gro Danielsen Kosberg Gro Danielsen Kosberg
Spesialrådgivar
71 28 01 92 /
Mob. 905 82 043
Send e-post
Grete Rødal Grete Rødal
Rekneskapssjef
71 28 04 28 /
Mob. 976 89 190
Send e-post
Siv Talstad Hansen Siv Talstad Hansen
Rådgiver
71 28 01 88
Send e-post
Venke Solem Venke Solem
Konsulent
71 28 01 87
Send e-post
Mary Vatneødegård Mary Vatneødegård
Konsulent
71 28 01 89 /
Mob. 472 54 615
Send e-post
Kinga Bugaj Kinga Bugaj
Konsulent
71 28 01 84
Send e-post
Gunnar Malme Gunnar Malme
Lønningssjef
71 28 01 91 /
Mob. 908 37 144
Send e-post
Monica Solheimdal Monica Solheimdal
Konsulent
71 28 01 86
Send e-post
Aud Jorunn Holdhus
Konsulent
71 28 01 93
Send e-post
Kari Silset Smørdal
Konsulent
71 28 01 90
Send e-post