Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

3.9 2019

Felles klinikkleiarmøte Søre Sunnmøre og Ålesund

Ålesund kompetanseklinikk, Ålesund
Klinikkleiarar
5.9 2019

Felles klinikkleiarmøte - Kristiansund og Molde

St. Carolus, konferanseavdelinga
Klinikkleiarar
11.9 - 2.10 2019

Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
17.9 2019

Rektormøte

Molde
Rektorar i vgs og fagskolen
17.9 2019

Nettverkssamling for Design- og håndverksfag

Borgund vgs, Yrkesskolevegen 11, Ålesund
Nettverk design og håndverk
17.9 - 18.9 2019

Fylkestannlegens etatssamling 2019

Scandic Parken hotell, Ålesund
Alle tilsette i den offentlege tannhelsetenesta
17.9 2019

"Skal, skal ikkje" Rauma 17.09.2019

Rauma
Dei som vurderer og starte bedrift.
17.9 2019

Kulturkontaktmøte DKS

Ålesund, Molde
Kulturkontakter for DKS på skulane
23.9 2019

Prosjektgruppemøte i BRM

Molde, Fylkeshuset
Representanter fra fagavdelingene i M&R FK
24.9 2019

"Skal, skal ikkje" Sunndal

Sunndal
Dei som vurderer og starte bedrift.
24.9 - 25.9 2019

Fellesmøte i Byen som regional motor

Kristiansund
Arbeidsgruppene i Ålesund ,Molde og Kristiansund
24.9 - 25.9 2019

Fylkeskulturkonferansen 2019

Sunndal Kulturhus
24.9 - 25.9 2019

Nasjonal inntaks- og formidlingskonferanse

Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Ansatte på Utd som jobber med inntak- og formidling
24.9 2019

Kontaktmøte med fylkeskultursjefen

Sunndalsøra Kulturhus, Sunndal
26.9 2019

Personalseminar- og omstillingsverkstad

Scandic Alexandra i Molde
alle tilsette i sentraladministrasjonen, rektorane, overtannlegane og dei hovudtillitsvalte
1.10 - 3.10 2019

Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet

Kristiansund, Molde, Ålesund
Kommuner og næringslivet
2.10 2019

"Forretningsutvikling " Rauma 2. oktober 2019

Innovasjonssenter Åndalsnes
Innovasjonssenter Åndalsnes
3.10 2019

Eksamensleiarsamling

Molde
Eksamensleiarar
3.10 2019

"Skal,skal ikkje" Fræna/Eide 03.10.2019

Fræna/Eide
Dei som vurderer og starte bedrift.
8.10 2019

"Forretningsutvikling" Ørsta 08.10.2019

Ørsta
Dei som vurderer å starte bedrift eller har starta bedrift.
15.10 - 3.12 2019

"Starte bedrift i Norge"

Kristiansund
Innvandrer
16.10 - 4.12 2019

"Starte bedrift i Norge"

Molde
Innvandrer
17.10 - 18.10 2019

FrivilligFORUM 2019

Hotell Alexandra, Molde
22.10 - 23.10 2019

Skoleleiarsamling

Geiranger
Skoleleiarar i vgs og fagskole
23.10 2019

"Forretningsutvikling" Molde 23.10.2019

Molde
Dei som vurderer å starte bedrift eller har starta bedrift.
24.10 2019

Temadag for klinikkleiarar - sjukefråvær

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar
28.10 2019

Orienteringsmøte tidleg inntak vgo

Nordmøre og Romsdal - Molde?
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar
29.10 2019

Seminar om anskaffelser i prosjekt

Fylkeshuset, rom 111
30.10 2019

Orienteringsmøte om tidleg inntak vgo

Ålesund
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar.
31.10 2019

Prosjektgruppe møte i BRM

Molde, Fylkeshuset
Representanter fra fagavdelingene i M&R FK
31.10 2019

Orienteringsmøte om tidleg inntak vgo

Søre Sunnmøre
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar.
5.11 - 6.11 2019

Skolering av innsatsteam mot mobbing

Rektorar, ass.rektorar, inspektørar og rådgivarar i vgs, PPT
5.11 2019

Offentleg sektor og vår regionale rolle

Rom 102, fylkeshuset
Saksbehandlarar
5.11 2019

"Forretningsutvikling" Surnadal 05.11.2019

Thon hotell, Surnadal
Dei som vurderer å starte bedrift eller har starta bedrift.
5.11 2019

Skolejuss - grunnleggjande forvaltningsrett

Fylkeshuset, Molde - rom 101
Tilsette i videregåande skole
8.11 2019

Korleis skrive politiske saker?

Rom 102, fylkeshuset
Saksbehandlarar
11.11 - 22.11 2019

Hospitering i vidaregåande skole 2019

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
12.11 - 13.11 2019

Kampen om sjøareala

Ålesund, Scandic Parken
12.11 - 13.11 2019

Fellesmøte i BRM

Ålesund, NMK
Arbeidsgruppene i BRM i Ålesund, Molde og Kristiansund
14.11 2019

Grunnleggande forvaltningsrett

Rom 102, Fylkeshuset
Saksbehandlarar
19.11 - 19.12 2019

Klart og godt språk i saksbehandlinga

Rom 102, Fylkeshuset
Saksbehandlarar
20.11 2019

Bymøte i Byen som regional motor

Molde, Fylkeshuset
Ordførere, rådmenn i Ålesund, Molde og Kristiansund, fylkeskommunen, LO,NHO
20.11 - 21.11 2019

Samling for OT-NAV/OT-kontaktar og OIB

Molde
NAV/OT-kontaktar, OT-rådgivarar, Opplæring i bedrift sine rådgivarar
21.11 2019

IKTplan

Spjelkavik vgs i Ålesund
Deltakarar i dei lokale arbeidsgruppene
22.11 2019

Hvordan lage gode prosjektmål

Fylkeshuset, rom 111
Alle som deltar i prosjekt eller alle som ønsker å bli flinkere til å sette gode mål
29.11 2019

Introduksjon til gevinst- og utviklingsarbeid

Fylkeshuset, rom 111
4.12 - 5.12 2019

Eksamenskonferansen

Molde
5.12 2019

Prosjektgruppe møte i BRM

Molde, Fylkeshuset
Representanter fra fagavdelingene i M&R FK
12.12 2019

Rektormøte

Rektorar i vgs og fagskolen