Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 4. desember 09:00 - Onsdag 4. desember 15:30

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde

Temadag for klinikkleiarar - førebygging og oppfølging av sjukefråvær (førebels dato)

Hovudfokus vil vere å klargjere ansvar/oppgåver i sjukefråværsarbeidet og gi klinikkleiarane tryggheit og «verktøy» i oppfølging på individnivå.

NB Førebels dato.

Program og påmeldingsinfo blir tilgjengeleg seianare.

Kontaktpersonar

Andrea Lode Andrea Lode
Rådgivar
71 28 02 34 /
Mob. 980 75 891
Send e-post