Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 27.juni

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 27.juni

Fylkesutvalet har i dag siste møte før sommarferien. Møte startar med ei orientering om status for overføring av fylkesvegadministrasjonen, før det vert behandling av saker etter saklista. Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2019 og Finansiering av oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta er mellom sakene utvalet skal behandle. 

Saker til behandling: (status i sakene vert lagt ut fortløpande)

U-70/19               Møteplan for fylkesting og fylkesutval 2020    
Tilrådinga samrøystes vedteken                    

U-71/19               Møteplan for det nye kultur-, næring og folkehelseutvalet hausten 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken         

U-72/19               Fullmakt til fylkesordførar og fylkesrådmann ("feriefullmakt")  
Tilrådinga samrøystes vedteken         

U-73/19               Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2019  
Det vart lagt fram eit alternativt forslag til vedtak. Ved votering vart alternativt forslag til vedtak samrøystes vedteken.             

U-74/19               Breibandsutbygging - pengane må brukast der behovet er størst
Tilrådinga samrøystes vedteken         

U-75/19               Fylkeskommunen må styrkast som regional utviklingsaktør - uttale til analyser og forslag i gjennomgangen av næringsretta virkemiddel
Tilrådinga samrøystes vedteken         

U-76/19               Finansiering av oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta  
Tilrådinga samrøystes vedteken                 

U-77/19               Vurdering omkring opsjon "Indre Sunnmøre"     Unntatt off                                       

Referatsaker

RS-7/19                Overføring av oppgåver i forbindelse med regionreformen - overføring av ressurser til oppbemanning. Brev frå KS til Kommunal- og forvaltningskomiteen        

RS-8/19                Notat - finansiering av fagskolane i 2019

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her