Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012 - 2016. Regional delplan for tannhelse vart vedteken av fylkestinget i sak T-59/13.


Regional delplan tannhelse vedtatt i fylkestinget

Med fylkestingsvedtaket 15. oktober har vi fått ein overordna plan for den offentlege tannhelsetenesta i fylket.

Les meir

Planprogram for Regional delplan tannhelse

Fylkesutvalet vedtok i møte 26.3.2012, sak U-37/12, planprogrammet for Regional delplan tannhelse, som har vore ute til høyring i perioden 30. januar til 12. mars. 

Les meir

Kontaktpersonar

Anthony Normann Valen Anthony Normann Valen
Fylkestannlege/tannhelsedirektør
71 28 02 01
Send e-post
Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post

Satsingsområde

Prioriteringar:

  • Kvalitet og pasientsikkerheit i behandlinga
  • Robuste kompetansemiljø
  • Ei bærekraftig klinikkorganisering
  • Folkehelsearbeid og samhandling

Handlingsprogram og årleg rapportering

Økonomiplan med årleg budsjett er handlingsprogram for Regional delplan tannhelse.